Συλλογή API επεξεργασίας εγγράφων ανοιχτού κώδικα

Προβολή, επεξεργασία, μετατροπή, σχολιασμός, συναρμολόγηση, συγχώνευση, σύγκριση, υπογραφή, αναζήτηση και ανάλυση διαφορετικών τύπων εγγράφων χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα.

 
 

API επεξεργασίας εγγράφων Επιτρέψτε στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να προβάλλουν και να επεξεργάζονται PDF, Word, Excel και άλλες δημοφιλείς μορφές εγγράφων εντός των εφαρμογών ιστού, επιτραπέζιων υπολογιστών και φορητών συσκευών.

 

Document Viewer API Επιτρέψτε στους προγραμματιστές να εμφανίζουν απρόσκοπτα και να αποδίδουν ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές εγγράφων, όπως PDF, Word και Excel, απευθείας μέσα στις εφαρμογές ιστού, επιτραπέζιων υπολογιστών και φορητών συσκευών τους.

 

API σχολιασμού εγγράφων Ανακαλύψτε API και βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα πολλαπλών πλατφορμών που σας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργείτε εύκολα διαδραστικά σχόλια, σημάνσεις και σχολιασμούς σε έγγραφα και εικόνες.

 

API μετατροπής εγγράφων Εξερευνήστε API και βιβλιοθήκες μετατροπής εγγράφων ανοιχτού κώδικα για δημοφιλείς πλατφόρμες προγραμματισμού που προσφέρουν ευέλικτες δυνατότητες μετατροπής, επιτρέποντάς σας να μετατρέψετε εύκολα ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές εγγράφων όπως PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, εικόνες και άλλα σε διάφορες άλλες μορφές.

 

API μεταδεδομένων εγγράφων Βουτήξτε στον κόσμο των API και βιβλιοθηκών μεταδεδομένων εγγράφων ανοιχτού κώδικα για μεγάλες γλώσσες προγραμματισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένα εργαλεία για πρόσβαση, τροποποίηση και διαχείριση μεταδεδομένων δημοφιλών μορφών εγγράφων.

 

API συγχώνευσης εγγράφων Δώστε στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να διαχωρίζουν και να συγχωνεύουν απρόσκοπτα έγγραφα και να διαγράφουν, να ανταλλάσσουν και να περιστρέφουν σελίδες κ.λπ. στα έγγραφα απευθείας στις εφαρμογές τους σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

 

API ανάλυσης εγγράφων Επιτρέψτε στους προγραμματιστές να αναλύουν έγγραφα και να εξάγουν κείμενο, εικόνες και άλλες πληροφορίες από ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές εγγράφων όπως PDF, Word, Excel κ.λπ. στις εφαρμογές τους σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

 
 
 Ελληνικά